پیک دانشجو

22/08/1389 21:46

در این سامانه دانشجویان و دانش آموزان فارغ التحصیل به اصطلاع پشت کنکوری و تمام کسانی که به نحوی خواهان ادامه تحصیل در مقاطع دانشگاهی هستند میتوانند با معرفی شماره موبایل خود به سایت از آخرین تعقییرات و فروش دفترچه های دانشگاههای مثل آزاد ، پیام نور ، علمی کاربردی ، غیر انتفاعی ، دانشگاههای مجازی و دولتی و زمان ثبت نام و تکمیل ظرفیتها و.. اطلاع پیدا کنند

قیمت این سرویس سالانه 30000 تومان میباشد