پیامک همیار معلم

22/08/1389 19:38

این سرویس برای محیطهای اموزشی طراحی شده و معلم و مدیران آموزشی میتوانند با این روش درسها و تکالیف ، نتایج آزمون و امتحانات برنامه های تفریحی  و پژوهشی دانش آموزان را یاد اوری و یا به اولیا آنها اطلاع رسانی نمایند و همچنین دانش آموزان و اولیا سوالات و مشکلات خود را از طریق همین سیستم به گوش معلم و یا مدیر برسانند

قیمت این سیستم سالانه 75000 تومان میباشد