سامانه هیئتهای مذهبی

26/08/1389 00:41

شرکت در جهت ارتقای فرهنگ دینداری و ترویج فرهنگ ناب اسلام محمدی قصد دارد سامانه ارسال برای هیئت های مذهبی ثبت شده با مجوز از سازمان تبلیغات اسلامی راه اندازی نماید تا مسولان هیئت بتوانند اطلاع رسانی به اعضای و زیر مجموعه خود داشته باشند این سامانه رایگان میباشد و تنها هزینه شارژ از طرفین قرارداد گرفته میشود جهت راهنمایی و اطلاعات تکمیلی با مدیریت سایت تماس بگیرید