امکانات جانبی سامانه

 در صورتی که مایل باشی میتوانید با فعال سازی موبایل خود از امکانات دیگر سامانه نیز بهره مند شوید این امکانات در ذیل لیست شده است برای فعالسازی موبایل خود عبارت زیر را مطابق دستور وارد کنید

و  البته بین  کلمه عبور و پسورد خود که برای ورود به سامانه استفاده میکردید یک فضای خالی بگذاری

REG پسورد  کلمه عبور

با فعالسازی موبایل یک اس ام اس برایتان فرستاده میشود که نشاندهنده فعالسازس موبایلتان میباشد از این به بعد با ارسال هر کدام از کلیدهای به شماره 10000118 میتوانید مطابق شکل اطلاعات مربوطه به آن

 

 به شماره 10000118 قیمت طلا را برایتان ارسال میکندGLD  کلید واژه را دریافت نمائید بطور مثال با ارسال کلید